Ismail Bahceci Siyon Yolcuları  Pakraduni Ermenilerin  Türk Soykırımı 

İşte Gerçek Soykırımcılar

 

 

Köylerde toplu imha
1906-1922 yılları arasında
Anadolu’da
Ermeniler tarafından
Türklere uygulanan ve
Kesin ölü sayısı belirlenemeyen
Katliamlar şunlar !..
* * * * *
11 Şubat 1906 Revan
25 köyde yangın ve
Katliam sonucu öldürülenler !..
* * * * *
17 Aralık 1914 Eleşkirt
Köylerde yapılan saldırıda
Öldürülenler !..
* * * * *
1915 Elazığ
Köylere yapılan saldırıda
Öldürülenler !..
* * * * *
1915 Hizan
Hizan’a bağlı köylerde
Katliamlarda öldürülenler !..
* * * * *
1915 Van
Köylerde yapılan katliamda
Öldürülenler
5 bin 200 kişiden fazla !..
* * * *
Ocak 1915 Muş
Köylerde yapılan katliamda
Öldürülenler
2 köy halkı !..
* * * * *
Şubat 1915 Şatak
9 Köyün tamamen yok edilmesi !..
* * * * *
9 Mayıs 1915 Bitlis
Hot köyü ahalisinin
Tamamen imhası !..
* * * * *
9 Mayıs 1915 Bitlis
Muhacirlerin kılıçtan geçirilmesi
Sırasında ölenler !..
* * * * *
Haziran 1915 Bitlis
Köylere yapılan saldırıda
Öldürülenler
100 hane !..
* * * * *
Mayıs 1915 Van
Köylere yapılan saldırıda
Öldürülenler !..
* * * * *
11 Mayıs 1915 Trabzon
Sürmene
Of
Yomra ve
Civar köylerinde öldürülenler !..
* * * * *
11 Haziran 1915 Van
İki köyde
180 hane halkının katledilmesi !..
* * * * *
Ağustos 1915 Gevaş
Köylerdeki ahaliden
Öldürülenler !..
* * * * *
Aralık 1915 Muş
Köylerde kadınlara yapılan katliamda Öldürülenler !..
* * * * *
20 Haziran 1915 Maçka
Çetelerin Maçka’yı istilası sırasında Öldürülenler !..
* * * * *
22 Mayıs 1916 Van
Tahliye esnasında katledilenler !..
* * * * *
23 Mayıs 1916 Van
Erçek ve Havasor nahiyelerinin
yüzde 70’i katledildi !..
* * * * *
11 Haziran 1916 Bitlis
İşgal sırasındaki olaylarda
Ölenler !..
* * * * *
11 Haziran 1916 Van
Timar nahiyesi
Köylerindeki olaylarda
Ölenler !..
* * * * *
11 Haziran 1916 Başkale
Ahaliye karşı yapılan katliamda
Öldürülenler !..
* * * * *
23 Mayıs 1916 Hınıs
Köylerde yapılan katliamda
Öldürülenler !..
* * * * *
3 Haziran 1916 Diyarbakır
Haber alınamayan
Devlet memurlar 55 kişi !..
* * * * *
Mayıs 1916 Tercan
Köylerde yapılan katliamda
Öldürülenler 30 köy !..
* * * * *
1918 Tekman
İki köy ahalisinin katledilmesi !..
* * * * *
1919 Kars-Sarıkamış
Baskınla katliam sırasında
Öldürülenler !..
* * * * *
1919 Kars-Sarıkamış
Baskınla katliam sırasında
Öldürülenler 1 köy !..
* * * * *
1919 Kars-Sarıkamış
Gençlerin kaybolması !..
* * * * *
1919 Kars civarı
Süngü ve kurşunla öldürülenler ile
Yakılarak öldürülenler birkaç çadır !..
* * * * *
25 Ocak 1919 Ardahan
Çullu köyünde genç erkeklerin
Öldürülmesi !..
* * * * *
Şubat 1919 Iğdır
Görüllü’de işkenceyle
Öldürülenler yüzlerce !..
* * * * *
Mart 1919 Kars civarı
Muhtelif işkencelerle
Öldürülenler 85 hane !..
* * * * *
Mart 1919 Sarıkamış
Koçak’ta bir köyün tamamen
Yok edilmesi !..
* * * * *
Temmuz 1919 Artvin
Taarruz ve tecavüzle
Öldürülenler !..
* * * * *
Temmuz 1919 Bayezid
Kadın ve çocukların katli !..
* * * * *
Ağustos 1919 Nahçıvan
Cesetleri Aras’a atılanlar
3 köy ahalisi !..
* * * * *
8 Temmuz 1919 Gülantab
2 köye saldırıda
Öldürülenler !..
* * * * *
12 Temmuz 1919 Kars
Yoldaki bir ailenin katli !..
* * * * *
16 Temmuz 1919 Büyük Vedi
Ahalinin katledilmesi !..
* * * * *
25 Temmuz 1919 Gümrü
Karakilise köyünün yağmasında
Öldürülenler !..
* * * * *
15 Ağustos 1919 Erzurum
Katliam sonucu
Öldürülen 30 hane !..
* * * * *
12 Temmuz 1919 Kars
İşkenceyle öldürülen iki aile !..
* * * * *
12 Ağustos 1919 Kars
Aşağıkoturlu köyünün
Tamamının katledilmesi !..
* * * * *
12 Ağustos 1919 Kars
Karakoyu’nda erkeklerin tamamının Öldürülmesi !..
* * * * *
12 Ağustos 1919 Kars
Top ve makineli tüfekli saldırıda
Öldürülenler !..
* * * * *
18 Ağustos 1922 Kars
Tavus gölü’nde bütün erkeklerin
Öldürülmesi !..
* * * * *
31 Ağustos 1919 Sarıkamış
Karahamza’ya taarruzda
Öldürülenler !..
* * * * *
31 Ağustos 1919 Kağızman
Kasaba eşrafının kaçırılması !..
* * * * *
18 Ağustos 1919 Kağızman
Camiye kapatılarak katledilenler !..
* * * * *
Eylül 1919 Karaurgan
Köylere taarruz sırasında
Öldürülenler !..
* * * * *
14 Eylül 1919 Kars Sarıkamış
Köylere yapılan taarruz ve çatışmada Öldürülenler !..
* * * * *
1920 Şuragel
25 köy ahalisinin
Öldürülmesi !..
* * * * *
1920 Kars civarı
Muhtelif köylerde
Öldürülenler !..
* * * * *
3 Mart 1920 Kozan
Tecavüz edilerek ve boğazlanarak
Öldürülenler !..
* * * * *
9 Mart 1920 Zaruşad
Köylerde baskın ve işkence sırasında Öldürülenler !..
* * * * *
16 Mart 1920 Kağızman
Top ve makinalı tüfekle
Öldürülenler !..
* * * * *
24 Mayıs 1920 Kars civarı
Köylerde baskın ve işkence sırasında Öldürülenler !..
* * * * *
24 Mayıs 1920 Kars civarı
Çeçal köyüne saldırı sırasında
Öldürülenler !..
* * * * *
27 Temmuz 1920 Oltu-Göle
Altı köye saldırı sırasında
Öldürülenler tüm erkekler !..
* * * * *
3 Aralık 1920 Kars
Zorla göç sırasında
Öldürülenler !..
* * * * *
Kasım 1920 Erivan-Kars
Köylere yapılan taarruzda
Öldürülenler !..
* * * * *
VE DİĞERLERİ
1910 -1922 yılları arasında
Ermeni çetelerin
Yaptığı katliamların tarih ve
Yerleri ile katledilen
Türk sayısı şöyle !..
* * * * *
1910 Muş 10 ölü !..
* * * * *
1913 Muşta
Anak manastırında
Yapılan katliamda 10 ölü !..
* * * * *
21- 02- 1914 Kars ve Ardahan’da
30 bin ölü !..
* * * * *
Şubat-1915 Haskay’da
Çatışmalarda 200 ölü !..
* * * * *
Şubat-1915 Dutak köyüne
Saldırılarda 3 ölü !..
* * * *
Nisan-1915 Van
Köylerine baskınlarda 120 ölü !..
* * * * *
Nisan-1915 Bitlis’te 29 ölü !..
* * * * *
Nisan-1915 Muradiye’de 10 bin ölü !..
* * * * *
Nisan-1915 Bitlis’te
Savur köyünde
Yapılan zulümlerde 29 ölü
* * * * *
Nisan-1915 Abaağa
Köyü halkı katliamı Bin ölü
* * * * *
Nisan-1915 Hasanan aşiretinden
Katledilenler 20 bin ölü !..
* * * * *
9 Mayıs 1915 Bitlis’te 123 ölü !..
* * * * *
Mayıs 1915 Van’da 20 bin ölü !..
* * * * *
Temmuz-1915 Muş
Akçamda kuyuda bulunan 19 ölü !..
* * * * *
Ağustos-1915 Müküs’te
Tahliye esnasında 126 ölü !..
* * * * *
1915 Bitlis’te
Ermeni Rus
Katliamı 16 bin ölü !..
* * * * * *
1915 Muş’ta 80 ölü !..
1915 Bitlis
Hizanda Uçum nahiyesi
Köylerinde katliam 113 ölü !..
* * * * *
1915 Van’da 120 ölü !..
* * * * *
1915 Van ve civarında yapılan
Katliamlarda 5.200 ölü !..
* * * * *
1915 Van’da
Çeşitli yerlerinde yapılan
Katliamlarda 45 ölü !..
* * * * *
1915 Muş’ta
Ermeni çetelerince katledilen
Muhacirler 800 ölü !..
* * * * *
1915 Bazı köylere
Yapılan saldırılarda 150 ölü !..
* * * * *
15-01-1916 Termeye
Ermeni eşkıyaları saldırısı 9 ölü !..
* * * * *
01-04-1916 Van
Reşadiye Aşnak karyesinde
Zulümlerde 15 ölü !..
* * * * *
08 Mayıs 1916 Bitlis’ten
Kaçarken ölenler 10 bin ölü !..
* * * * *
09 Mayıs 1916 Bitlis
Ve hudut köylerine
Yapılan saldırılarda 40 bin ölü !..
* * * * *
8 Mayıs 1916 Van ve Tatvan’da
1600 ölü !..
* * * * *
8 Mayıs 1916 Pasinler’de 2 bin ölü !..
* * * * *
8 Mayıs 1916 Tercan’da 563 ölü !..
* * * * *
11 Mayıs 1916 Malazgirt
Ve köylerinde katliamlarda 20 bin ölü !..
* * * * *
11 Mayıs 1916 Van
Ve çevre köylerinde
Yapılan katliamlarda 44.233 ölü !..
* * * * *
11 Mayıs 1916 Bitlis’te 12 ölü !..
* * * * *
18 Mayıs1919 Osmanlı
Zop telgraf müdürünün
öldürülmesi 1 ölü !..
* * * * *
22 mayıs 1916 Van
Şamran mahallesi katliamı 8 ölü !..
* * * * *
22 Mayıs 1916
Yemeklerine zehir konularak
Katledilenler 8 bin ölü !..
* * * * *
22 Mayıs 1916 Van’ın
Dir nahiyesinde boğazlanan
Çocuk ve kadınlar Bin ölü !..
* * * * *
22 Mayıs 1916 Van
Ergel ve Atyan katliamı 15 bin ölü !..
* * * * *
22 Mayıs 1916 Köprüköy ve
Van’da 200 ölü !..
* * * * *
22 Mayıs 1916
Van’da 80 bin ölü !..
* * * * *
23 Mayıs 1916
Trabzon’da 2 bin 86 ölü !..
* * * * *
23 Mayıs 1916 Van
Seyl köyündeki
Yahudilere yapılan katliamda 300 ölü !..
* * * * *
23 Mayıs 1916 Trabzon
Köylerinde katliamda 2086 ölü !..
* * * * *
23 Mayıs 1916 Ofa saldırı
Ölen kadınlar 5 ölü !..
* * * * *
25 Mayıs 1916 Bayezid’de
Katliamlarla yok edilenler
14 bin ölü !..
* * * * *
Mayıs-1916 Muş
Köylerine yapılan saldırılarda
500 ölü !..
* * * * *
06 Haziran 1916 Serir’e
Ermeni saldırısında 45 ölü !..
* * * * *
06 Haziran 1916 Şatak’à
Ermeni saldırısında
Ölenler 1.150 ölü !..
* * * * *
7 Haziran 1916
Müküs ve Serhan’da 121 ölü !..
* * * * *
11-06-0916 Bitlis’te
İşgal esnasında yapılan
Zulümlerde 12 ölü !..
* * * * *
Haziran-1916 Van’da
Abbasağa köyünde
yapılan işkencelerde 14 ölü !..
* * * * *
Haziran-1916 Van
Edremit Vastan’da
Yapılan katliamlarda 15 bin ölü !..
* * * * *
05 Ağustos 1916 Erzincan Tercan’a
Ermeni saldırısı 563 ölü !..
* * * * *
05 Ağustos 1916 Pasinler’de
Sevk esnasında 1000 ölü !..
* * * * *
05 Ağustos 1916 Van Tatvan’da
İskeleye yapılan saldırıda 1600 ölü !..
* * * * *
14 Ağustos 1916 Bitlis
Köylerinde 311 ölü !..
* * * * *
1918 Hınıs’ta
Çeşitli baskınlarda 870 ölü !..
* * * * *
1918 İspir ve Bayburt
ilçeleri katliamlarında 150 ölü !..
* * * * *
1918 Tercan’da
Köylerde katliamlarda 580 ölü !..
* * * * *
25-01-1919 Kars Sarıkamış’ta
Milletvekillerine saldırı 9 ölü !..
* * * * *
1919 Tiksin ve Ağadeve 5 ölü !..
* * * * *
1919 Nahcıvan’da 4 bin ölü !..
* * * * *
06 Ocak 1919 Zaruşat’ta
Top saldırısı ve işkence ile 86 ölü !..
* * * * *
21 Ocak 1919 Devriye gezen
Osmanlı askerlerine saldırı 2 ölü !..
* * * * *
22 Ocak 1919 Antep’te 1 ölü !..
* * * * *
25 Ocak 1919 Kars’ta 9 ölü !..
* * * * *
26 Şubat 1919
Adana Pozantı’da ahaliye
Ermeni saldırısı 4 ölü !..
* * * * *
18 Mayıs 1919 Osmaniye’de 1 ölü !..
* * * * *
03 Haziran 1919 Iğdır’da
Abbaskulu aşiretinin
Köylerine saldırıda 8 ölü !..
* * * * *
13 Haziran 1919 Pasinler
Isısar karyesi civarı 3 ölü !..
* * * * *
04 Temmuz 1919 Akçakale’ye
köy baskınında 180 ölü !..
* * * * *
05 Temmuz 1919 Kağızman’da
işkence ile 4 ölü !..
* * * * *
07 Temmuz 1919 Kars Göle`de 9 ölü !..
* * * * *
08 Temmuz 1919 Mescitlide
Ermeni saldırısında 4 ölü !..
* * * * *
08 Temmuz 1919 Gülyantepe
Ermeni saldırısında 10 ölü !..
* * * * *
09 Temmuz 1919 Kurudereye
Yapılan saldırılarda 8 ölü !..
* * * * *
09 Temmuz 1919 Kağızman
Çarpışmalarda ölenler 6 ölü !..
* * * * *
11 Temmuz 1919
Mescidli köylere saldırı 20 ölü !..
* * * * *
19 Temmuz 1919
Bulaklı köylere saldırıda 2 ölü !..
* * * * *
19 Temmuz 1919
Pasinler’de köy baskınları 2 ölü !..
* * * * *
24 Temmuz 1919
Kars Kağızman’da
Şura reisi ve ailesine saldırıda 9 ölü !..
* * * * *
Temmuz-1919 Sarıkamış
Geri çekilme esnasında 695 ölü !..
* * * * *
Temmuz 1919
Antranik çetesinin Sarıkamış
Köylerine saldırısı 803 ölü !..
* * * * *
15 Ağustos 1919 Erzurum’da
Çeşitli işkencelerle 153 ölü !..
* * * * *
15 Ağustos 1919 Erzurum’da
Yakılarak veya dumanla boğularak
426 ölü !..
* * * * *
Ağustos-1919 Muhtelif köylere yapılan
Ermeni saldırılarında 2.502 ölü !..
* * * * *
Eylül-1919 Allahüekber’de
Saldırı ve yağmada 3 ölü !..
* * * * *
9 Eylül-1919
Ünye’de işkence ile 12 ölü !..
* * * * *
14 Eylül 1919 Sarıkamış’ta 2 ölü !..
* * * * *
06-11-1919 Ulukışla’da
Gözleri oyularak 7 ölü !..
* * * * *
11-Kasım-1919 Kahramanmaraş’ta
Sokak çatışmalarında 2 ölü !..
* * * * *
Kasım-1919 Adana’da
Trenden atılarak 4 ölü !..
* * * * *
07 Aralık 1919
Adana’da çatışmada 4 ölü !..
* * * * *
1919 Tikniş Ağadeve
Katliamları 5 ölü !..
* * * * *
1919 Kahramanmaraş’ta
Bomba ve süngü ile 4 ölü !..
* * * * *
1919 Nahcıvan’da
Çok sayıda köyde işkencelerde
4 bin ölü !..
* * * * *
1919 Sarıkamış’ta
idam edilenler 9 ölü !..
* * * * *
22 Ocak 1920
Gaziantep’te 1 ölü !..
* * * * *
01 Şubat 1920 Zaruşat’ta
Suda boğularak 2.150 ölü !..
* * * * *
02 Şubat 1920 Şuregelden
Kaçarken 1.350 ölü !..
* * * * *
28 Şubat 1920 Pozantı’da
Esir askerlere
Yapılan saldırıda 40 ölü !..
* * * * *
10 Şubat 1920 Çıldır’da
Makineli tüfek ateşi ile 100 ölü !..
* * * * *
Şubat-1920 Kars
Civarında köylerde
Katliamlar sonucu 561 ölü !..
* * * * *
09-Mart-1920 Zaruşat’ta
Süngü ve balta ile 120 ölü !..
* * * * *
09 Mart1920 Zaruşat’ta
Kurşuna dizilerek 400 ölü
* * * * *
16 Mart 1920 Kağızman’da
Çeşitli şekillerde 720 ölü !..
* * * * *
22 Mart 1920
Şuregel-Zaruşatta
Çeşitli şekillerde 2 bin ölü !..
* * * * *
06 Nisan 1920
Gümrü’de trenden indirilerek
Kurşuna dizilerek 500 ölü !..
* * * * *
28 Nisan 1920
Kars’ta silahla 2 ölü !..
* * * * *
05 Mayıs 1920 Kars’ta
İşkence bombalama
Silahlı saldırı ile
1774 ölü !..
* * * * *
22 Mayıs 1920 Kars’ta
baskınla 10 ölü !..
* * * * *
Mayıs-1920 Kars’ta
çeşitli şekillerde 27 ölü !..
* * * * *
02 Temmuz 1920
Kars-Erzurum’da
Hicret edenlere
Yapılan saldırıda 408 ölü !..
* * * * *
02 Temmuz 1920
Zengebasar 1500 ölü !..
* * * * * *
02 Temmuz 1920 Erzurum’da
Kaçarken suya atılarak öldürülenler
1500 ölü !..
* * * * *
27 Temmuz 1920 Erzurum’da
Baskınla öldürülenler 69 ölü !..
* * * * *
Ağustos-1920 Erzurum
Oltu’da Muhacirlere
Yapılan katliamda 650 ölü !..
* * * * *
Ağustos-1920 Kars’ta
Ağaca bağlanıp boğularak 18 ölü !..
* * * * *
29 Eylül 1920 Zaruşat’ta
55 köyde katliam sonucu
1.026 ölü !..
* * * * *
07 Eylül 1920
Kars Digor’da
Çeşitli köylerde katliamlarda
14.620 ölü !..
* * * * *
15 Ekim 1920
Erzurum Bayburt
Civarındaki 99 köyde
1.387 ölü !..
* * * * *
17 Ekim 1920 Pasinler’de
9.287 ölü !..
* * * * *
18 Ekim 1920 Tortumda
64 köydeki katliamlarda 3700 ölü !..
* * * * *
19 Ekim 1920 Erzurum’da
8.439 ölü !..
* * * * *
20 Ekim 1920 Göle’de 100 ölü !..
* * * * *
26 Ekim 1920
Kars civarında değişik
İşkencelerle 10.693 ölü
* * * * *
14 Aralık 1920 Sarıkamış’ta
18 köydeki katliamlarda 5337 ölü !..
* * * * *
28 Ekim 1920 Aşkale’de
Köylerdeki katliamlarda 889 ölü !..
* * * * *
21 Kasım 1920 Pasinler’de
Ahaliye yapılan katliamlarda 53 ölü !..
* * * * *
29 Kasım 1920 Zaruşat’ta
1026 ölü !..
* * * * *
01 Aralık 1920 Kosor’da
Köylerde katliamlar sonucu 69 ölü !..
* * * * *
03 Aralık 1920 Gölede
Süngü ve bombalarla 508 ölü !..
* * * * *
04 Aralık 1920 Kosor’da
Köy katliamları ile 122 ölü !..
* * * * *
04 Aralık 1920 Kars
Zeytun’da yakılarak 28 ölü !..
* * * * *
04 Aralık 1920
Sarıkamış’ta 13 köyde
Yapılan katliamlarda 1975 ölü !..
* * * * *
06 Aralık 1920 Gölede
Katliamlarda 194 ölü !..
* * * * *
07 Aralık 1920
Kars ve Digor’da
14.620 ölü !..
* * * * *
14 Aralık 1920
Sarıkamış’ta 5.337 ölü !..
* * * * *
Aralık 1920 Erivan’da
İşkence ile 192 ölü !..
* * * * *
* * * * * *
1920 Kadın ve çocuklara
Yapılan saldırıda 600 ölü !..
* * * * *
1920 Kars’ta
Değişik köylerde
Çeşitli şekillerde işkencelerde
3.925 ölü !..
* * * * *
1920 Haramivartan’da
Köy katliamlarında 138 ölü !..
* * * * *
1920 Nahcıvan’da açlık ve
Ermeni katliamları sonucu
64.408 ölü !..
* * * * *
1920 Nahcıvan’da
Muhtelif köylerde
5.307 ölü !..
* * * * *
1920 Göle’de 600 ölü !..
* * * * *
1920 Kars’ta
3.945 ölü !..
* * * * *
Şubat-1921
Zenibasar`da 18 ölü !..
* * * * *
21 Kasım 1921
Erzurum’da 39 köyde
Yapılan katliamlarda 1.215 ölü !..
* * * * *
1921 Nahcıvan’da
Kaçırılarak işkence ile 12 ölü !..
* * * * *
1921 Bayburt’ta
İşkence ile 580 ölü
* * * * *
1921 Arpaçay’da
Muhacirlere yapılan
Saldırılarda 148 ölü !..
* * * * *
1921 Karakilise’de
24 köyde açlık ve yokluktan
6 bin ölü !..
* * * * *
Mart 1922
Maraş 4 ölü !..
* * * * *
Pakraduni Ermeni isyancıları
Tarafından öldürülen !..
* * * * *
Osmanlı Türk vatandaşlarının
Sayısı toplam 523.105 tir !..
* * * * *
Birinci Dünya Savaşı’nın
Sonlarına doğru
Erzincan geri alındığı vakit
Korkunç bir manzara ile karşılaşıldı
Bölgedeki
Türklerin çoğu evleriyle
Birlikte yakılarak öldürülmüştü
Her öldürme işinden önce muhakkak
İşkence yapılmış
Olduğu dikkat çekiyordu !..
* * * * *
O kadar ki öldürülmeden önce
tecavüz edilmiş olan kadınlardan
Tenasül uzuvlarına
fişek sokulanlar bile vardı !..
* * * * *
Ermeniler
Erzincan’da
Türk köylerini bastılar ve köyün
7–8 yaşındaki kızları’da
Dâhil olmak üzere
Bütün kadınların ırzına geçtiler !..
* * * * *
Bazı yerlerde
Bir Türk kadınına
30’dan fazla
Ermeni’nin tecavüz ettiği oldu !..
* * * * *
Ermeni
Çapulcularından oluşan
Ve kendilerine
Fransız üniforması giydirilmiş olan
400 kişilik bir müfreze
Dörtyol kasabasına girdi
Evleri bastı her şeyi yağma etti
Ortalık kan gölüne döndü !..
* * * * *
Bir dere içinde
Beş yüzden fazla
Kadın ve çocuk hunharca öldürüldü
Ermeniler
Erzurum’a bağlı Hınıs’ta
Her türlü kötülüğü yaptıktan sonra
Bir Türk kadınının memedeki
Çocuğunu ateşte kızartarak
Annesini bu kebaptan
Yemeğe zorladılar !..
* * * * *
Dört Türk erkeği elleri karınlarına
Sokulmak suretiyle öldürüldü
Erkeklik organları kesilerek
Ağızlarına sokuldu !..
* * * * *
Van’da kocası öldürülen
Atmış yaşında bir kadına
tecavüz edildikten sonra
Dişilik organına
Odun sokularak öldürüldü !..
* * * * *
Bazı yerlerde Ermeniler
Türkleri öldürdükten sonra
Köpeklere yedirdiler
Hem katliam yaptılar
Hem alay ettiler !..
* * * * *
Yine Ermeniler
yaralı dört Türk askerinden birini
gözlerini oyduktan ve Kalk bak
Osmanlı askeri geliyormu dedikten
Sonra öldürdüler
İkincisinin sağ tarafından derisinin
Bir kısmını yüzüp
çanta haline getirdiler,
Ellerini bu çantaya soktular ve
Bu çantada
Padişahınızın parası varmı dedikten
Sonra öldürdüler
Üçüncüsünü ise
Erkeklik organını keserek
Ağzına soktuktan ve
Bu boruyu çal size
Osmanlı askerinden yardım gelsin
Dedikten sonra öldürdüler
Dördüncü askeri
Tüfek şişlerini kızdırarak
24 yerinden dağladılar
Bu askeri ölümden !..
* * * * *
O sırada olay yerine gelen
Rus askerleri kurtardılar
Ermeniler birçok Türkü
Murat suyuna atarak boğdular
Boğulanların ayakların altında
Çakılı nallar görüldü !..
* * * *
Ermenilerin birçok yerde
Türk kadını ve çocuklarını
Tekke ve mescitlere doldurarak yaktılar Ulemadan Şeyh Abdulkadir Efendi
Kafasının derisi yüzülmek suretiyle
Öldürüldü !..
* * * * *
Bir Ermeni erkeği tecavüz ettiği
Türk kadınının
Yanağını ısırarak kopardı !..
* * * * *
Ermeniler
Erzurum’da 7 Şubat 1918’de
Başlattıkları büyük katliamda
Daha ilk gün binlerce kişiyi öldürdüler Çırılçıplak hamama götürdükleri
Kadın erkek Türklerin üzerinde
En çirkin emellerini tatmin ettikten
Sonra hepsini öldürdüler !..
* * * * *
Sadece 26 Şubat günü
Üç bin Türkü öldürdüklerini
Bizzat kendileri itiraf ettiler !..
* * * * *
Muş
Bitlis ve Pülümür civarında
Ahırlara kapatmış oldukları
Türkleri petrole bulayıp ateşledikleri
Mandaların hücumuna terk etmek
Gibi vahşette de bulundular !..
* * * * *
Düşman da şaştı bu mezalime
Yapılan mezalim öyle boyutlara vardı’ki
İşgalci diğer düşman kuvvetleri de olan Bitenden rahatsız olmaya başladı
Savunmasız Müslüman halka
Yapılanlara dayanamayan
Rus Başkomutanı
bütün bu hallere son verilmezse
Müslüman halka
Silah dağıtmak zorunda
Kalacağı söyledi !..
* * * * *
Yine bunlardan birinde
Rus Albayı Griasnoff
Genç bir Ermeni kızını
bir caminin avlusuna götürerek
Ermenilerin
Yaptığı mezalimi göstermiş
Yapılan iş karşısında
Üzüleceğini beklediği
Ermeni kızın büyük bir zevkle
Kahkaha attığını ve yapılan işi
Beğendiğini söylemesi karşısında
Bu Ermeni kızdan tiksindiğini
ifade etmişti !..
* * * *
Türkler ne yaptı
Bilindiği gibi harp devam ettiği
Süre içerisinde eli silah tutan tüm
Türk erkekleri cephedeydi
Böyle olunca
Cephe gerisinde sadece
Kadın çocuk, yaşlı, yaralı
Ve sakatlar kalmıştı !..
* * * * *
İşte
Ermeni ve Rumlar
Türk köy ve kasabalarını
Böylesi bir güvenlik zafiyeti içinde
Buldular ve savunmasız bu insanlara
Akla hayale gelmedik işkence ve
Zulümler yaptılar !..

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, kalabalık, yazı ve açık hava
BAYBURT’da :
ERMENİ ve :
YUNAN MEZALİMİ :
Görüntünün olası içeriği: mizahi görüntü ve yazı
Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayakta ve yazı

Muş Şehrindeki :
Ermeni Katliamı !..
Görüntünün olası içeriği: yazı
İNGİLİZ ARŞİVLERİ :
İngiliz Büyükelçisi :
Henry D. Barnham !..
Görüntünün olası içeriği: açık hava ve doğa

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, yazı
 Hazırladı: İsmail Bahçeci

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*