ԼՈՒՐԵՐ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖԱՇԻ՞ԶՄ

       Եթե ձեր բնակարանն անտեր է, ապա այն արագորեն կզբաղեցնեն տարականներ ու տարատեսակ կրծողներ, երբ ձեր այգին է անտերունչ` վայրի ու վայրենի ջունգլին, իսկ հոգևոր անդաստանը`«փարիզյան կանաչին», մտավորական սողուններ, գաղափարական միջատներ, գիշատիչ միջակություններ, էրուդիտ «դինոզավեր» և խոտակեր «մշակութաբաններ»: Էրուդիտ «դինոզավեր», […]

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑ

«Եղե՞լ է արդյոք ցեղասպնություն Օսմանական կայսրությունում».Թեյմուր Աթաև.

Թեյմուր Աթաև. «Եղե՞լ է արդյոք ցեղասպնություն Օսմանական կայսրությունում» Հեղինակից — այս թեման միջազգային ասպարեզում ամենաշատ քննարկվող հարցերից է: Այդ պատճառով էլ պրոբլեմին անաչառ մոտենալու նպատակով հեղինակը որոշել է հարցը լուսաբանել՝ օգտագործելով ավելի շատ վկայություններ, որոնք […]

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՓԱՍՏ

Խոջալուի ողբերգությունից 26 տարի է անցել

Լրանում է Խոջալուի ողբերգության 26-րդ տարելիցը: 1992 թ. փետրվարի 25-ի լույս  26-ի գիշերը՝ հայկական զինված խմբավորումները, ռուսական բանակի 366-րդ մոտոհրաձգային գնդի աջակցությամբ՝ զավթեցին Խոջալու  քաղաքը և դաժան հաշվեհարդար տեսան ադրբեջանցի խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Հայկական զինված […]

ԼՈՒՐԵՐ

Խոջալուի ցեղասպանությունը հանցագործություն է մարդկության հանդեպ

Հայ ազգամոլների կողմից մեր ժողովրդի հանդեպ իրականացված ցեղասպանության և ագրեսիայի քաղաքականությունը երկու հարյուր տարուց ավել պատմություն ունի: Այդ քաղաքականության նպատակը ադրբեջանցիներին իրեց վաղեմի հողերից վտարել և  այդ տարածքներում հայ պատմաբանների ու գաղափարախոսների հորինած «Մեծ Հայաստանի»  […]

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՓԱՍՏ

Խոջալուի ցեղասպանությունը հանցագործություն է մարդկության հանդեպ

Հայ ազգամոլների կողմից մեր ժողովրդի հանդեպ իրականացված ցեղասպանության և ագրեսիայի քաղաքականությունը երկու հարյուր տարուց ավել պատմություն ունի: Այդ քաղաքականության նպատակը ադրբեջանցիներին իրեց վաղեմի հողերից վտարել և  այդ տարածքներում հայ պատմաբանների ու գաղափարախոսների հորինած «Մեծ Հայաստանի»  […]

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Երևանից Վան  հիշողություններ. Քինյաս Քարթալ

Նախաբան Kinyas Kartal — Erivan’dan Van’a Hatıralarım Այս համառոտ գրությունը գրելու պատճառը հետևյալն է: Տպագրական կյանքի հետ չառնչվող Քինյաս Քարթալի նման բան գրելը գրավել է ինձ ճանաչողների ուշադրությունը:  Ես իրավունք չունեմ նման բացատրություն տալու, պարզապես […]

No Picture
ԼՈՒՐԵՐ

ՀԱՅԵՐԸ և ԹՈՒՐՔԻԱՆ

ԹուրքերիժամանումըԱնատոլիայինփոխեցհայերիճակատագիրը, ինչպեսնաեւԱնատոլիայիճակատագիրը: ԲյուզանդիայիհետաղանդավորականեւվարչականլարվածությունունեցողհայերըբազմիցսապստամբեցինԲյուզանդիայիդեմ: Բյուզանդիանցանկանումէհայերինօգտագործելորպեսբուֆերիսլամականբանակներիեւմահմեդականթուրքերիդեմ`դրանքտեղադրելովԱրեւելյանԱնատոլիայիորոշշրջաններում: Միզգալիմասըհայերիհրաժարվողպայքարելբյուզանդականբանակումժամը Malazgirt պատերազմի, Կիլիկիայումհայերի, ղեկավարությաններքո Philaretos ձեւավորվելէբռնապետության. ԽաչակրացարշավանքներիեւԱնատոլիայիթուրքականտիրապետությանավարտիհետմեկտեղհայերըՕսմանյանժողովրդիհամակարգումքրիստոնյաառարկաներիկարեւորմասնենկազմում: Երբ 19-րդդարըեկավ, գաղութատիրությունըեւազգայնականշարժումներըարագացրեցինմեծկայսրություններիփլուզումը: Անգլիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, ԻտալիանեւՑարականՌուսաստաններըշահագրգռվածենայնպետություններիշահերը, որոնքկոչվումեն «Դյուվել-իՄուազամա», որըգաղութացրելէետշրջաններ, հակասումենՄեծՕսմանյանպետությանշատվայրերում: Ավստրո-հունգարականկայսրությանեւՄեծանջատողականհոսանքներենբազմազգպետության, որպեսՕսմանյանկայսրությանեկանսպառնալանվտանգությանը: Etnikçilik հատկապեսՕսմանյանկայսրությունումէրդադարելէլինելներքինխնդիրէ: Հույնխռովությունները, որըգտնումաջակցությունէբրիտանացիների, քանիորայնհամընկնումէշահերիԲրիտանականՄիջերկրական, նույնիսկհայտնիբրիտանացիբանաստեղծլորդԲայրոնըոչմիայնչիհունականքարոզչությունը, կամավորմասնակցելէհունականշարքերում: Այսժամանակահատվածում, սլավոնականուղղափառտարրերը, որոնքհաճախօգտագործվումենորպեսարդարացումէմիջամտելներքինգործերինՕսմանյանկայսրությանՌուսաստանիկողմից: […]

No Picture
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՓԱՍՏ

Կասկածելի թռուցիկը, հայ բոլշեւիկները, Ռուսաստանն ու հայկական պետությունը

Հայաստանի ազգային արխիվում կա մի փաստաթուղթ (Հայաստանի ազգային արխիվ, ֆոնդ 1022, ցուցակ 3, գործ275, թերթ1): Այն մեզ ժառանգություն է հասել Խորհրդային կարգերի օրոք գործող Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցության Կենտրոնական Կոմիտեին կից Մարքսիզմ-Լենինիզմի ինստիտուտի պահոցներից: Այդ փաստաթուղթը […]