ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Երևանից Վան  հիշողություններ. Քինյաս Քարթալ

Նախաբան Kinyas Kartal — Erivan’dan Van’a Hatıralarım Այս համառոտ գրությունը գրելու պատճառը հետևյալն է: Տպագրական կյանքի հետ չառնչվող Քինյաս Քարթալի նման բան գրելը գրավել է ինձ ճանաչողների ուշադրությունը:  Ես իրավունք չունեմ նման բացատրություն տալու, պարզապես […]