Prof. Edward J. Erickson, American military historian, “The Armenian revolutionary committees were powerful, and they had well-developed military capabilities and potentials.

No Order, No Document, No Genocide (ENGLISH / TÜRKÇE) Emir Yok, Belge Yok, Soykırım Yok

Armenians located in the places that allowed them to restrict Ottoman military’s communication and supplies. Armenian leaders actively cooperated with Russians and British to plan operations to support Russian and British attacks against Ottoman Empire.

In my opinion, the Armenian revolutionary committees were a serious and dangerous threat to be overcome.

Also, why is there no evidence that the Armenian genocide has been committed? There is no document – anywhere – to show that there is an order to destroy Armenians or to deport them for ideological or political reasons. If the purpose was mass destruction, why weren’t the Armenians in the West forced to be migrated?

TÜRKÇE

Amerikalı Askeri tarihçi Edward J. Erickson,”Ermeni devrimci komiteleri güçlüydü, iyi gelişmiş askerî kabiliyetleri ve potansiyelleri vardı.

Osmanlı ordusuna ait askerî iletişim ve erzak hatlarını kısıtlamalarına olanak sağlayan yerlerde konumlanmışlardı. Liderleri aktif olarak Ruslar ve İngilizlerle işbirliği yapıyor, bunların Osmanlı İmparatorluğu’na yaptıkları saldırıları destekleyecek operasyonlar tasarlıyorlardı.

Benim fikrime göre, Ermeni devrimci komiteleri üstesinden gelinmesi gereken ciddi ve tehlikeli bir tehditti.

Ayrıca, Niçin Ermeni soykırım suçunun işlendiğini gösteren bir delil yok? Bugün hiçbir yerde, ne Ermenileri imha etmek için, ne de onları ideolojik veya siyasi sebeplerden dolayı tehcir etmek için bir emir bulunduğunu gösteren bir belge yok. Eğer amaç kitle imha olsaydı, neden Batı’daki Ermeniler göç edilmeye zorlanmadılar? ”

Translated TASFO
Turkish-American Security Foundation

Source : http://www.tarihhaber.net/post-9/…

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, gözlük ve yazı

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*