Xəbərlər

İrəvanda xal qalmadı

    İrəvan qədim türk sözü olub, yerin günəşə baxan üzü deməkdir. İr yer deməkdir, Kaşğarinin “Divani lüğəti- türk” əsərində, ir yer sözü tanrı sözü ilə eyniləşdirilir. Rəvanqulu xanla bağlı versiya da cəfəngiyyatdır, Rəvanqulu xan […]